Utbildning för folkracelicens den 27 april Krokom

Arrangör: Krokoms Motorklubb

Plats:                          Krokoms Motorgård , Krokom

Tid:                            Söndagen den  27 april 2014

Deltagare:                   Ungdomar född från 1999
samt seniorer

Anmälan:                   Anmälan ska vara tillhanda senast 26 april

E-post: jockehestner@gmail.com

OBS!!!  ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

Kursavgift:                 400:-   Kursavgiften erlägges kursdagen.

Resekostnader betalas av respektive deltagare.

Kursinnehåll:              Folkracelicensutbildning, Säkerhet,

Tidplan:                     10:00 – ca 15.00

Kursledare:                 Jocke Hestner

Upplysningar:            Jocke Hestner 070 – 3826018070 – 3826018

Utbildningsmål:         Att bli en bra och säker Folkraceförare

Välkomna med Er anmälan.

 

facebookmnbf

kontakt