Kurs Dragracing licens förare och funktionärer 12 april i Örnsköldsvik

Dragracinglicenskurs
Inbjudan till Förare (A4B4) och Funktionärskurs (för C licens)
Datum : 12/4 2014
Tid: 09.00 – ca 12.00
Plats: SHRA Örnsköldsviks klubblokal
Utbildare: Jonas Lundgren 070-396 28 21070-396 28 21
Ca kl 13.00 Frivilligt seminarium om regeluppdatering och ”lite bra att tänka
på” inför kommande racesäsong för dig som redan har licens.
För mer info och eventuella frågor ring eller maila till: Jonas Lundgren
070-396 28 21070-396 28 21, jonaslundgren68o@hotmail.com
I samarbete

facebookmnbf

kontakt