Från valberedningen till alla klubbar i Mellannorrlands bilsportförbund inför årsmöte 15 februari 2015

Årsmötet för Mellannorrlands bilsportförbund kommer att äga rum i februari 2015
(Exakt plats och dag bestäms senare)

Valberedningen önskar inför årsmötet få in förslag på personer som kan och vill engagera sig i styrelsearbete för Mellannorrlandsbilsportförbund och på det sättet kan bidra med att utveckla motorsporten positivt i regionen.

I tur för omval eventuellt ny val i styrelsen på två år är:

Örjan Eriksson, Sveg Ledarmot, ordförande
Tomas Olsson , Östersund Ledarmot, vice ordförande
Ann Kristin Bergström, Ånge Ledamot Kassör

Revisorer

I Tur att avgå
P-O Allenius, Härnösand och Torsten Danielsson, Stugun samt suppleant Lars Näsholm, Sollefteå

Kvar på sitt förtroendeuppdrag ett år till är:

Anna Söderström, Sundsvall Ledarmot, sekreterare
Anna Hallams, Örnsköldsvik Ledarmot

Valberedningen önskar få in förslag på nya styrelsemedlemmar senast 15 Januari 2015.

Gällande SGA och dess utskott så är det styrelsen som utser dem. Vid senaste årsmötet beslutades att övergå till att dessa utses under hösten för att hinna gå utbildningar mm inför kommande verksamhetsår. För att komma i fas med den förändringen så kommer inga ändringar att ske nu utan hösten 2015.

Nuvarande ansvarig för sin gren och tillika SGA tom hösten 2015 som MNB styrelse beslutat är:

(Övriga medlemmar inom varje sportgren finns på MNB.s hemsida)
Dragrace: Jessica Lundgren,
Drifting: Jimmy Nordqvist,
Enkel bilsport Folkrace: Jonas Lundgren, Överhörnäs
Folkrace Kenneth Andersson, Dvärsätt
Historisk bilsport Tommy Sjödin,Östersund
Karting: Lars Lundahl, Sundsvall
Racing: Mikael Magnusson, Lit
Rally: Lars Erik Söderström, Östersund
Rallycross: Thomas Arnesson, Sundsvall
Radiostyrd bilsport: Vakant

Dessutom har följande kommittéer funnits

Tekniks och utbildningssamordnare: Lars Erik Söderström, Östersund
Miljösamordnare: Mikael Lindström, Östersund
Säkerhetssamordnare: Ulf Jernström, Östersund
Banbesiktningssamordnare: Bengt ”Turbo” Eriksson
Ungdomssamordnare Anna Hallams, Örnsköldsvik

Valberedningen önskar få in förslag på styrelsemedlemmar senast 15 Januari 2014.

Med vänlig hälsning

Pontus Sandell
Pontus.sandell@telia.com
070-6580530

Kurt Ehlin
ehlinkurt@hotmail.com
070-6036806

 

Till alla Motorklubbar i Mellannorrlands bilsportförbund_inför årsmöte 2015 i dokumentformat

 

facebookmnbf

kontakt