Folkrace: Utbildning steg 3-4 för vagnboksutfärdare och tekniker 11 maj

Inbjudan till utbildning för steg 3-4 för vagnboksutfärdare och tekniker den 11 maj 2014 på Scandic Syd i Östersund

Mer info finns här

facebookmnbf

kontakt